torsdag 4 oktober 2018

Utbildning i tillgänglighet

Nu har vi bokat datum för höstens utbildning i lagkraven kring tillgänglighet. Den 26-28 november genomförs utbildningen i Uppsala. Läs mer här.
måndag 3 september 2018

Ännu mer om vallokaler och tillgänglighet, denna gång Johan Winder. Läs mer på P4 Upplands hemsida. 

torsdag 23 augusti 2018

Intervju myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet intervjuar Zdenka Sramkova i samband med vår inventering av vallokaler som vi genomför på uppdrag av Myndigheten för delaktighet, läs mer här.

måndag 2 april 2018

Vill du veta hur partierna vill lösa bostadsbristen så ska du läsa denna länk till DN https://www.dn.se/ekonomi/sa-vill-partierna-losa-bostadskrisen-for-unga/

Centerpartiet kan bland annat tänka sig att genomföra regelförenklingar gällande tillgänglighet.

onsdag 13 december 2017

Värmdö kommun

Add Access tecknar avtal med Värmdö Kommun om att inventera tillgänglighet i kommunen sporthallar med syfte att åtgärda bristande tillgänglighet och samtidigt upprätta en tillgänglighetsguide för allmänheten.
Add Access har lång erfarenhet kring att arbeta med tillgänglighetsguider, Johan har bland annat varit projektledare för Västerås Stads tillgänglighetsprojekt med syfte att upprätta en tillgänglighetsguide. Zdenka har bland annat arbetat med att uppdatera Västra Götalands tillgänglighetsdatabas.

Lidingö Stad

Add Access får förnyat förtroende från Lidingö Stad då de väljer att förnya avtalet gällande tillgänglighetskonsult i tidiga skeden, avrop sker från konsultförmedlingsföretaget Ework.

torsdag 9 november 2017

Bristande tillgänglighet


Företag inom varu- och tjänstesektorn med färre än tio anställda ska från och med  1 maj 2018 omfattas av kraven på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Det kan till exempel gälla frisörer och restauranger. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. läs mer om det utvidgade skyddet här.